ชุมชนคนขายรถ MatchingCar™ Community ซื้อ-ขายกันแบบอารมณ์ดี
 

Custom Search

Go Back   ชุมชนคนขายรถ MatchingCar™ Community ซื้อ-ขายกันแบบอารมณ์ดี > รถมือสอง Used Cars > สังคมคนใช้รถ


กดเพื่อโพสต์ตอบหัวข้อนี้
 
เครื่องมือจัดการหัวข้อ การแสดงข้อความ
Old 03-11-09, 17:00   #1
ApeX เพศชาย
วอสองเปลี่ยน
Okus Member
AU Class#XXI
 
ApeX's Avatar
นอนน้อย หิวข้าว เหงาใจ..โทรมานะ
 
สมาชิกตั้งแต่: Dec 2008
เขตพื้นที่: ก.ท.ม.
ข้อความ: 130
บทความบล็อก: 2
ApeX is on a distinguished road
Talking ตารางการเปลี่ยนทะเบียนรถจากแบบเก่าเป็นแบบใหม่ (กลางเก่ากลางใหม่)

ตารางการเปลี่ยนทะเบียนจากแบบเก่าเป็นแบบใหม่ครับ (เห็นคุยกันเรื่องทะเบียน เลยอยากคุยกะเค้าบ้าง..)

หมวด ก 1ก-กก 2ก-กข 3ก-กค 4ก-กง 5ก-กจ 6ก-กฉ 7ก-กต 8ก-กท 9ก-กธ

หมวด ข 1ข-กน 2ข-กบ 3ข-กพ 4ข-กม 5ข-กย 6ข-กร 7ข-กล 8ข-กว 9ข-กษ

หมวด ค 1ค-กห 2ค-กอ 3ค-ขก 4ค-ขข 5ค-ขค 6ค-ขง 7ค-ขจ 8ค-ขฉ 9ค-ขต

หมวด ง 1ง-ขท 2ง-ขธ 3ง-ขน 4ง-ขพ 5ง-ขม 6ง-ขย 7ง-ขร 8ง-ขล 9ง-ขว

หมวด จ 1จ-ขษ 2จ-ขห 3จ-ขอ 4จ-งข 5จ-งค 6จ-งจ 7จ-งฉ 8จ-งต 9จ-งท

หมวด ฉ 1ฉ-งธ 2ฉ-งน 3ฉ-งบ 4ฉ-งพ 5ฉ-งย 6ฉ-งร 7ฉ-งล 8ฉ-งว 9ฉ-งษ

หมวด ช 1ช-งห 2ช-จก 3ช-จข 4ช-จค 5ช-จง 6ช-จจ 7ช-จฉ 8ช-จต 9ช-จท

หมวด ธ 1ธ-จธ 2ธ-จพ 3ธ-จย 4ธ-จร 5ธ-จว 6ธ-จษ 7ธ-จห 8ธ-จอ 9ธ-ฉก

หมวด ว 1ว-ฉข 2ว-ฉค 3ว-ฉง 4ว-ฉจ 5ว-ฉฉ 6ว-ฉต 7ว-ฉท 8ว-ฉธ 9ว-ฉน

หมวด อ 1อ-ฉบ 2อ-ฉพ 3อ-ฉม 4อ-ฉย 5อ-ฉร 6อ-ฉล 7อ-ฉว 8อ-ฉษ 9อ-ฉห

หมวด ฮ 1ฮ-ฉอ 2ฮ-ธก 3ฮ-ธข 4ฮ-ธค 5ฮ-ธง 6ฮ-ธจ 7ฮ-ธฉ 8ฮ-ธต 9ฮ-ธท

หมวด ฐ 1ฐ-ธธ 2ฐ-ธน 3ฐ-ธบ 4ฐ-ธพ 5ฐ-ธม 6ฐ-ธย 7ฐ-ธล 8ฐ-ธว 9ฐ-ธษ

หมวด ศ 1ศ-ธห 2ศ-ธอ 3ศ-ฐก 4ศ-ฐข 5ศ-ฐค 6ศ-ฐง 7ศ-ฐจ 8ศ-ฐฉ 9ศ-ฐต

หมวด ฬ 1ฬ-ฐท 2ฬ-ฐธ 3ฬ-ฐน 4ฬ-ฐบ 5ฬ-ฐพ 6ฬ-ฐม 7ฬ-ฐย 8ฬ-ฐร 9ฬ-ฐล

หมวด ษ 1ษ-ฐว 2ษ-ฐฐ 3ษ-ฐษ 4ษ-ฐอ 5ษ-พก 6ษ-พข 7ษ-พค 8ษ-พง 9ษ-พจ


หมวด ณ 1ณ-พฉ 2ณ-พต 3ณ-พท 4ณ-พธ
พพ พม พย พร พล พว พษ พห พอ พน พบ พฮ.......

ทะเบียนรถยนต์แบบใหม่กว่า...

กรมการขนส่งทางบกเตรียมแก้กฎหมายออกป้ายทะเบียนรุ่นใหม่ เพิ่มตัวเลขนำอักษรคู่ ตามด้วยเลขทะเบียนแทนของเก่า ที่หมวดอักษรใกล้จะหมดแล้ว โดยเก๋งจะหมดภายใน 3 ปี ส่วนกระบะ 2 ปีครึ่ง..
รายงาน ข่าวจากกรมการขนส่งทางบก แจ้งว่า เมื่อเร็วๆนี้ ขนส่งได้เสนอร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับการกำหนดลักษณะแผ่นป้ายทะเบียนแบบใหม่ เพื่อทดแทนป้ายทะเบียนแบบเดิมที่ใช้ในปัจจุบัน ให้กระทรวงคมนาคม และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเห็นชอบตามลำดับ เนื่องจากหมวดอักษรที่นำมาจดทะเบียนใกล้จะหมดแล้ว โดยเฉพาะป้ายทะเบียนรถเก๋งจะหมดภายใน 3 ปี ส่วนรถปิกอัพ จะหมดภายใน 2 ปีครึ่ง สำหรับแผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่จะใช้ตัวเลขนำหน้าตัวอักษร 2 ตัว และตามด้วยหมายเลขทะเบียน เช่น 1 กก-1 ถึง 1 กก-9999 แล้วขึ้นหมวดใหม่เป็น 1 กข-1 ถึง 1 กข-9999 ไล่ไปจนครบหมวดอักษรซึ่งจะเรียงหมวดอักษรจาก ก-ฮ ยกเว้นคำที่มีความหมายไม่สุภาพจะไม่นำมาใช้ ขนาดของแผ่นป้ายทะเบียนความยาวจะเพิ่มขึ้น 2 ซม. ส่วนความกว้างเท่าเดิม
รายงาน ข่าวแจ้งว่า สาเหตุที่หมายเลขทะเบียนรถหมดเร็วกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ เนื่องจากขนส่ง อนุญาตให้นำป้ายทะเบียนรถรุ่นเก่า ซึ่งมีตัวเลขนำตัวอักษร เช่น 1 ก-101 เปลี่ยนมาใช้ทะเบียนแบบใหม่ที่ใช้ในปัจจุบัน โดยการใช้เทียบหมวดอักษรได้ด้วย จึงทำให้หมวดอักษรหมดเร็วขึ้น บางหมวดอักษรที่มีความหมายไม่สุภาพก็จะไม่นำมาจด.

ที่มา : ไทยรัฐ วันที่ 8 กันยายน 2552

นายชัยรัตน์ สงวนซื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.)เปิดเผยว่าขณะนี้แบบป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน คือ ตัวอักษร 2 ตัว ตามด้วยหมายเลขไม่เกิน 4 ตัว และจังหวัดที่จดทะเบียนที่เริ่มใช้กันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 กำลังจะหมดลง โดยเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคล หรือเก๋ง จะเหลือให้รถใหม่จดทะเบียนได้ไม่ถึง 2 ปี ซึ่ง ขบ.อยู่ระหว่างพิจารณาแบบป้ายทะเบียนใหม่ เพื่อให้ทันใช้สำหรับรถจดทะเบียนใหม่ได้อย่างต่อเนื่องเบื้องต้นกำหนดเป็นแบบให้มีตัวเลข 1 ตัวนำหน้าหมวดอักษร 2 ตัว
ตามด้วยเลขอีกไม่เกิน 4 ตัว และจังหวัดที่จดทะเบียนแต่ยังไม่สรุปและกำลังพิจารณาว่าจะมีแบบทะเบียนอื่นๆ ที่เหมาะสมกว่านี้ ที่สามารถใช้ได้นานกว่าแบบเบื้องต้นที่คิดไว้หรือไม่เพื่อให้ใช้แบบเลขทะเบียนได้นานที่สุด ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่บ่อยครั้ง คาดว่าภายใน 2 เดือนจะสามารถสรุปแบบทะเบียนใหม่ได้ หลังจากได้ข้อสรุปจะเร่งประกาศใช้ได้ทันที อย่างไรก็ตามก่อนการใช้แบบทะเบียนใหม่จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบพร้อมแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตำรวจจราจรให้รับทราบด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน

ที่มา :เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 19 ต.ค. 2552


ApeX ออฟไลน์ IP: 124.157.184.161   ตอบโดยอ้างอิงถึงข้อความ


รับสั่งของหิ้วครับ สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอาง ของแต่งรถ ฯลฯ สนใจติดต่อได้นะ...
กดเพื่อโพสต์ตอบหัวข้อนี้
เครื่องมือจัดการหัวข้อ
การแสดงข้อความ

สิทธิ์ในการโพสต์ของคุณ
เลือกเมนูลัด

สินค้าที่น่าสนใจ
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
All Rights Reserved ©2009 - 2014, MatchingCar.Com® Contact&SMS 08 5154 5445 Messenger:matchingcar[at]live.com

  Page Rank ip lookup Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net

myspace profile visitors

no new posts